Gulv på bjælker

Gulvbrædder.
Bjælker.
Isolering.
Loftsbeklædning.

Syntomer på gulvet

Når gulve på bjælker knirker, skyldes det som oftest påvirkning mellem træ og søm (evt. skruer).

Knirkelydene fremkommer, når et gulvbræt belastes og brættet giver sig.

Gnidningerne kan skyldes.

Sømmene er ikke slået ordentligt i.

Gulvbrædderne har ikke den fornødne stivhed til den anvendte bjælkeafstand

Gulvbrædderne er ikke holdt i tæt kontakt med bjælkerne under sømning/skruning.

Der er anvendt fugtigt træ, der efterfølgende er tørret. Dette kan medføre to ting
træet har vredet sig under tørringen, og/eller træet et svundet under tørringen.

Begge dele kan medføre, at der opstår en luftrum mellem bjælke og gulvbræt, så gulvbrædderne “står på stylter” (sømmene).

Oversiden af bjælkerne er ikke i samme niveau, det kan skyldes: de har aldrig været det, og flere af bjælkerne har af en eller anden grund sat sig, en eller flere af bjælkerne har haft et anderledes fugtindhold, en anderledes udskæring eller blot et helt anderledes svind ved/efter lægning og er derfor tørret til en anderledes dimension.

Knirkelyde fremkommer når gulvbrædderne er meget bløde i området, hvor sømhovedet befinder sig (gælder for 22mmlamelparket med kernemateriale af fx spånplade)

 

Afhjælpning af problemet

Knirkeriet kan ofte fjernes, eller i hvert tilfælde dæmpes ved at sørge for, at gulvbrædderne sidder forsvarligt fast til bjælkerne. Dette kan ske på flere måder.

Løsning 1

Er der sømmet oppefra (synlig sømning) eftergås sømningen ved hjælp af hammer og evt. dyknagle. Fordækt sømning eftergås. Med en stor hammer og en solid træklods (fx bøgetræ) forsøges sømmene slået helt i. Virker bedst ved hårde løvtrægulve som bøg og eg. Ved nåletrægulve vil man som oftest trykke sømhovederne op gennem brættet i stedet for at slå det længere i. Bjælkerne, og dermed sømmene, kan findes ved at banke på gulvet i bræddernes længderetning. Man kan normalt tydeligt lytte sig frem til, hvor bjælkerne er.
En metaldetektor kan anvendes.

Løsning 2

Supplerende sømning/skruning foretages. Skruer er at foretrække, og kan kun ske oppefra (synligt), men kan foretages i huller, der efterfølgende afproppes med propper af samme træsort som gulvet. Skruelængden skal være så stor, at forankring i bjælken er mindst 8-10 gange skruediameteren (husk, at er den underliggende bjælke skæv – hvilket man ikke kan se, bliver den effektive forankring af skruerne mindre). Skruer med store hoveder er at foretrække.

Der skal evt. undersænkes og afproppes da det ikke ser så kønt med de evt flere skruer i gulvet Hjælper det ikke, må gulvet lægges om helt eller delvist.