Priser

LIDT OM PRISER

Det er uklogt at betale for meget, men det er værre at betale for lidt. Når du betaler for lidt, så mister du sommetider alt, fordi det, du køber, ikke var i stand til at gøre det, som det var købt til.

Almindelig forretningsgang umuliggør at betale lidt og få meget. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Hvis Du accepterer det laveste tilbud, gør du vel i at sikre Dem en skadereserve for den risiko, du løber – og hvis du gør det, så har du jo alligevel råd til at betale for den bedre vare.