Lidt om kvalitet

Der er næppe noget i verden,
som ikke en eller anden kan lave lidt
dårligere og sælge lidt billigere,
og folk, som kun ser på prisen,
er denne mands lovlydige offer.

Lidt om priser

Det er uklogt at betale for meget,
Men det er værre at betale for lidt.
Når du betaler for lidt,
Så mister du sommetider alt,
fordi det, du køber,
ikke var i stand til at gøre det,
som det var købt til.

Almindelig forretningsgang
umuliggør at betale lidt og få meget
Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.
Hvis Du accepterer det laveste tilbud,
gør du vel i at sikre Dem
en skadereserve for den risiko,
du løber – og hvis du gør det,
så har du jo alligevel råd til
at betale for den bedre vare.